+38111/2455543 uomostore1@gmail.com
Kako vidim sebe u digitalnom marketingu

Kako vidim sebe u digitalnom marketingu

Marketing, volim ga prosto. Dok sam studirala na Ekonomskom fakultetu, tada su se studenti na trećoj godini opredeljivali za smer na kom žele dalje da nastave svoje studije, ja sam odabrala marketing, Vodila sam se svojom intuicijom. I nisam se pokajala, prosto sam...
Produktivnost, šta je to?

Produktivnost, šta je to?

Sigurno ste bili u situaciji da želite da uradite više stvari za određeno vreme, i ako ne uradite kajete se što niste bili efikasniji i produktivniji. Većina nas ima ovaj problem i svi se borimo sa ovim na svoj način tzv. izgubljenim vremenom i beskrajnim razvlačenjem...