+38111/2455543 uomostore1@gmail.com
Kako vidim sebe u digitalnom marketingu

Kako vidim sebe u digitalnom marketingu

Marketing, volim ga prosto. Dok sam studirala na Ekonomskom fakultetu, tada su se studenti na trećoj godini opredeljivali za smer na kom žele dalje da nastave svoje studije, ja sam odabrala marketing, Vodila sam se svojom intuicijom. I nisam se pokajala, prosto sam...